Aburi Hamachi Oshi (6 pcs)

Miso sause, yuzu kosho, wasabi sause.

$ 12.5