Aburi Hokkaido Scallop Nigiri Sushi (2 pcs)

$ 6.5